fbpx

Kontakta oss!

integritetspolicy

6 + 1 =

Undersökning och avlägsnande
av visdomstand hos specialist i käkkirurgi

Käkkirurgi Malmö

Värk, svullen kind och inflammerat tandkött. Visdomständer som tränger fram är ofta förknippade med smärta och obehag. Orsakerna kan variera och behandlingen ser därför olika ut beroende på omständigheterna.

Orsaker till smärta i visdomstand

De komplikationer som orsakas av visdomständer brukar på ett eller annat sätt bero på platsbrist i käken. Visdomständer kommer fram senare än de andra tänderna, vanligtvis i den sena tonåren, och vissa av oss saknar helt enkelt plats för ytterligare en tand i tandraden. Därför kan det vara smärtsamt när en visdomstand tränger fram, särskilt om visdomstanden växer snett och orsakar belastning på tanden framför. Många upplever besvär när någon av visdomständerna bryter igenom. Det kan bland annat orsaka huvudvärk, spänningar och leda till en rad olika följdkomplikationer och smärtsamma besvär.

Bitsår och svullet tandkött

Bland annat är det vanligt med en partiellt frambruten visdomstand, det vill säga att endast delar av tanden vuxit fram. Då kan tandköttet komma att täcka visdomstanden, det blir svårare att hålla rent och risken för infektion ökar. Dessutom kan det skapa bitsår som skaver och ytterligare irriterar tandköttet.
Inflammation i visdomstand
När visdomstanden är på väg upp kan det bildas tandköttsfickor runt tanden där bakterier samlas och orsaka en infektion. Akut inflammation i visdomstanden kan vara mycket smärtsamt och orsaka feber, svullen kind och svårigheter att gapa.

Käkkirurgi Malmö

När ska jag söka vård för min visdomstand?

– Kraftig tandvärk
– Feber
– Svullnad som sprider sig mot halsen
– Svårigheter att gapa eller tugga
– Inflammation

Dra ut visdomstand

I normalfallen kan en visdomstand dras ut med en tång, men det förutsätter att tanden har vuxit fram så pass mycket att det går att få ett grepp om den. Överkäkens visdomständer brukar generellt vara lättare att komma åt och få loss då dess käkben inte är lika kraftigt som underkäkens.

Käkkirurgi Malmö

Operation av visdomstand

När visdomständer av en eller annan orsak inte går att dra ut behöver tanden avlägsnas under operation. Vanligtvis beror det på att tanden inte har brutit igenom och vuxit tillräckligt mycket, men det kan också vara nödvändigt om röntgenbilder visar komplicerande omständigheter så som en visdomstand med böjda rötter.

Operationen utförs under vanlig lokalbedövning och är väldigt sällan förknippad med någon smärta. Däremot är det vanligt att ingreppet uppfattas som påfrestande och många upplever spänningar i käken. Starkt tandvårdsrädda patienter kan få lugnande medicinering innan operationen för att dämpa obehaget.

 

Hur mycket kostar det?

Operativt avlägsnande av visdomstand kostar mellan 4500 – 5500 Svenska kronor . 

Kom ihåg att det finns tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd inom Svenska tandvården som kan hjälpa till vid högre utgifter. På Käkkirurgisk Centrum Skåne erbjuder vi även förmånliga delbetalningar. Ring oss om du har några frågor!