fbpx ...

Prislista

PRISLISTA

Prislista

Aktuell prislista med referenspriser

AKTUELL PRISLISTA MED REFERENSPRISER

Aktuell prislista med referenspriser

UNDERSÖKNING / RÖNTGEN

103 Akut eller kompletterande undersökning.

550 kr

107 Undersökning + diagnos.

1 845 kr

115 Konsultation specialisttandvård.

1095 kr

164 Laboratoriekostnader vid patologisk anatomisk diagnostik (PAD).

600-1600kr

AVLÄGSNANDE / OPERATION AV TÄNDER

401 Tanduttagning (enkel) en tand.

1 500 kr

402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand.

2 500kr

403 Tanduttagning, tillkommande, enkel.

620 kr

404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle.

4 750 kr

405 Omfattande dentoalveolär kirurgi. Apikalkirurgisk behandling.

5 645 kr

407 Övrig kirurgi eller plastik.

4 800 kr

408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande.

5 500 kr

541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle.

6 500 kr

542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd.

1 500 kr

Tandimplantat behandling

420 Implantat, per styck.

3 945 kr

421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat.

6 500 kr

422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik.

2 200 kr

423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat .

8 845 kr

424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik.

2 600 kr

425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat.

12 945 kr

426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik.

4 200 kr

427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle.

7 500 kr

428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle.

6 500 kr

429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle.

6 500 kr

430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant.

3 500 kr
Priset justeras beroende på typ och mängd av biomaterial

 

431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant .

4 000 kr
Priset justeras beroende på typ och mängd av biomaterial

432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant.

3 500 kr
Priset justeras beroende på typ och mängd av biomaterial

 

432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantat- installation, tilläggsåtgärd, per kvadrant Sinuslyft.

6 500 kr
Priset justeras beroende på typ och mängd av biomaterial

 

435 Avlägsnande av ett implantat.

1 500 kr

*Materialkostnad exklusive kirurgisk åtgärd O,5 cc.

Inköpspris patient 100%

*Materialkostnad exklusive kirurgisk åtgärd O,25 cc.

Inköpspris patient 100%

*Membrankostnad exklusive kirurgisk åtgärd 25x25mm.

Inköpspris patient 100%

Behandling av tandlossning sjukdomar

453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3

4 945 kr

454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3

6 845 kr

446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle.

3 500 kr
Priset justeras beroende på typ och mängd av biomaterial

 

447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle.

4 500 kr
Priset justeras beroende på typ och mängd av biomaterial

 

448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle.

3 500 kr

sv_SESvenska